4th Suna Kıraç Workshop on Neurodegenerative Disease, Istanbul

4th Suna Kıraç Workshop on Neurodegenerative Disease, Istanbul

From Genetic Models of Neurodegenerative Disease to Therapies 


September 16th-18th, 2019,  Koç University, School of Medicine, KUTTAM, Art Lab,

Mo and Tue 9am-5pm, Wed 9am-12pm

 

Sayın Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, 

 

İlişikte Brown Üniversitesi işbirliği ile 16-18 Eylül 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 4. Suna Kıraç Nörodejenerasyon Çalıştayı’nın ön programını ve başvuru formunu sunuyoruz. Toplantı Brown Üniversitesi Nörobilim ve Moleküler ve Hücre Biyolojisi Bölümleri ile olan yapılandırılmış işbirliğimiz çerçevesinde altı Brown Üniversitesi hocası ve asistanları tarafından verilecek olan konuşmaları içerecektir. İki tam ve bir yarım günden oluşacak bilimsel programda, her hoca önce kendi konusuyla ilgili didaktik bir ders verecek, sonrasında ise  araştırma konusunu anlatacaktır. Konuşmalar kadar, oradaki bilimsel atmosfer ve bu hocalar ve asistanlarıyla iletişim de sizler için önemlidir.

 

Toplantıya katılımınız ve/veya ilgi duyacağını düşündüğünüz meslektaş ve öğrencileriniz ile paylaşmanız bizi mutlu edecektir.

Çalıştaya katılım ücretsizdir. 

İlişikteki başvuru formunu ve programı ilgili kişilere iletmenizi rica ederiz

 

A. Nazlı Başak ve NDAL ekibi

 

NOT

·  Toplantı daha ziyade laboratuvarda çalışan lisans-üstü öğrenciler ile genç bilim insanlarına yöneliktir, ama katılmak isteyen herkese açıktır.

·  Kayıt için ilişikteki başvuru formunu doldurup aşağıdaki iki mail adresine yollamanız yeterlidir: 

iyildizaydin@ku.edu.tr; sdagdevirendigin@ku.edu.tr

 

Başvuru Formu: 4th Suna Kıraç Workshop Application Form

 

Son başvuru tarihi 2 Eylül Pazartesi olan toplantıya ilk 100 başvuru kabul edilecektir. Kabul edilenlere 5 Eylül’den itibaren bilgilendirme maili gönderilecektir.