NDAL‘s 10th Anniversary Booklet

Suna Kıraç: Our Role Model

“I am determined to live and put up a struggle in this country; I wish to be one of the criticized and not one of the critics. I have decided to take action, rather than talk. Economic crises will be overcome, political conflicts will be resolved; however, it is impossible to rebuild a society whose children have been wasted. Instead of expecting everything from the state or someone else, everybody should join hands in their own capacity to improve education. Keeping up with the times can only be possible with well-educated, brilliant minds. It also requires a well-defined, modern national education policy with precautions in place. This is the only way through which the young generations of Turkey can be well-educated and embrace the principles and reforms of the Republic. The effects of education are - by nature - persistent; therefore, the value of a modern system of education is priceless.”

Suna KıraçRol Modelimiz Suna Kıraç

"Bu ülkede yaşamak ve mücadele etmekte kararlıyım, eleştirenlerden değil, eleştirilenlerden olmak istiyorum; konuşanlardan değil, iş yapanlardan olmaya karar verdim. Ekonomik krizler aşılır, siyasi krizler çözümlenir, ancak çocukları harcanmış bir toplumu yeniden onarmak mümkün değildir. Her şeyi devletten ya da bir başkasından beklemek yerine, herkesin imkanları ölçüsünde eğitim için elele vermesi gerekir. 
Çağı yakalamak, çağa ayak uydurmak, ancak iyi eğitilmiş berrak kafalarla olur; tarifleri çok iyi yapılmış, önlemleri çok iyi alınmış, çağdaş bir milli eğitim politikası gerekir. Ancak bu şekilde Türkiye’nin genç kuşakları iyi yetişir, Cumhuriyet ilke ve devrimlerine sahip çıkar. Eğitimin doğasında süreklilik vardır, dolayısıyla çağdaş bir eğitim sisteminin bedeli çok yüksektir."

Suna Kıraç

suna_kirac 

NDAL Booklet - ENGLISH  (PDF: 6,47 MB)